Mellanstora sällskapet 11–24 personer

Ni nyttjar samma utrymmen som i Stora sällskapet men möblerar mötes­rummet med U- eller skolsittning. Lokalerna är pietetsfullt ny­renoverade och handikapp­anpassade. Bokning sker för endast ett sällskap åt gången.

FÖLJANDE UTRUSTNING INGÅR:

Wifi
Laptop & projektor
Headset/mic
Hörslinga
Whiteboard
Blädderblock
Block & pennor

Lokal för mellanstora sällskap (11-24 personer)

Boknings­förfrågan