Mellanstora sällskapet 11–24 personer

Ni nyttjar samma utrymmen som i Stora sällskapet men möblerar mötes­rummet med U- eller skolsittning. Lokalerna är pietetsfullt ny­renoverade och handikapp­anpassade. Bokning sker för endast ett sällskap åt gången.

FÖLJANDE UTRUSTNING INGÅR:

  • Wifi
  • Laptop & projektor
  • Headset/mic
  • Hörslinga
  • Whiteboard
  • Blädderblock
  • Block & pennor
Lokal för mellanstora sällskap (11-24 personer)

Boknings­förfrågan